Zaznacz stronę

Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej

Dobiega końca realizacja projektu PR/1/073/2018

Dobiega końca realizacja projektu PR/1/073/2018

    Wraz z końcem lipca zostaną zrealizowane ostatnie zadania w ramach projektu PR/1/073/2018. Realizacja projektu trwała trzy lata. Jego głównym celem był wzrost ochrony czystości zbiorników wodnych. Wokół Jeziora Kętrzyńskiego została wykonana kanalizacja deszczowa,...

czytaj dalej
Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie

Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie

    Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie Głównym celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie Miejskiej Kętrzyn Cele szczegółowe: poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w mieście Kętrzyn, poprawa dostępności i użyteczności...

czytaj dalej
Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

    Gmina Miejska Kętrzyn realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy region” Działanie 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu...

czytaj dalej