Zaznacz stronę

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja wyjazdu dla grupy tanecznej z KCK, będącej laureatem konkursu Hip Hop w Teatrze organizowanego w Akademii Muzycznej w Łodzi”.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja wyjazdu dla grupy tanecznej z KCK, będącej laureatem konkursu Hip Hop w Teatrze organizowanego w Akademii Muzycznej w Łodzi”.

    W dniu 14 września 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Hip Hop Mazury, na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrony i promocji zdrowia p.n. „Organizacja wyjazdu dla grupy tanecznej z KCK, będącej laureatem...

czytaj dalej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wyjazd na Turniej Eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich w siatkówce kobiet”.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wyjazd na Turniej Eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich w siatkówce kobiet”.

    W dniu 13 września 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „BAD-MAX”, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Wyjazd na Turniej Eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich w...

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 13.09.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 13.09.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

     Termin składania ofert: 14 sierpnia 2023r. godz. 10:00 Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Wyniki konkursu Aktualizacja wyników formalnych Kultura Fizyczna i Sport Wyniki formalne Ogłoszenie Wzór oferta Oświadczenie - sport Wzór...

czytaj dalej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „VI Memoriał Jerzego Cieśli”.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „VI Memoriał Jerzego Cieśli”.

    W dniu 20 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Klub Strzelecki Alfa”, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „VI Memoriał Jerzego Cieśli”. Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się...

czytaj dalej