Zaznacz stronę

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski (budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Budżet Obywatelski jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców, dając im możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, liczy na to, że:

  • Wzmocni postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto.

  • Pokaże mieszkańcom mechanizmy funkcjonowania miasta.

  • Lepiej pozna potrzeby obywateli.

Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w projekcie.