Zaznacz stronę

Nabór Kandydatów do MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

NABÓR KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Od 12 do 25 września 2023 r. uczniowie działających w Kętrzynie szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także uczniowie mieszkający na stałe w Kętrzynie uczęszczający do szkół znajdujących się poza miastem mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie. Gremium to będzie miało dziewięcioosobowy skład. Kadencja Rady potrwa dwa lata, licząc od pierwszego jej posiedzenia.

 1. Kandydaci ze Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie oraz przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne  
  w sekretariatach szkół oraz na stronie miastoketrzyn.pl. Uczniowie kętrzyńskich Szkół Podstawowych składają formularze we właściwych dla siebie szkolnych sekretariatach.
 2. Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie lub/oraz przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne na stronie miastoketrzyn.pl i składają je w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym
  się w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (parter).

Nadesłane zgłoszenia oceni Miejska Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem
Nr 210/2023 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 10.08.2023 r. w skład której wchodzą :

 • Daniel Sapiński – Radny Rady Miejskiej – Przewodniczący
 • Marta Rutkowska – Urząd Miasta Kętrzyn
 • Szymon Januszanis – Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej

 

W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 89 752 05 66 oraz 89 752 05 28.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

RODO wybory Młodzieżowej Rady

NABÓR KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE Od 12 do 25 września 2023 r. uczniowie działających w Kętrzynie szkół podstawowych                            i ponadpodstawowych a także uczniowie mieszkający na stałe w Kętrzynie uczęszczający do szkół znajdujących się poza miastem mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie. Gremium to będzie miało dziewięcioosobowy skład. Kadencja Rady potrwa dwa lata, licząc od pierwszego jej posiedzenia. 1.	Kandydaci ze Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie oraz przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne  w sekretariatach szkół oraz na stronie www.miastoketrzyn.pl. Uczniowie kętrzyńskich Szkół Podstawowych składają formularze we właściwych dla siebie szkolnych sekretariatach. 2.	Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie lub/oraz przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne na stronie www.miastoketrzyn.pl i składają je w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (parter). Nadesłane zgłoszenia oceni Miejska Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 210/2023 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 10.08.2023 r. w skład której wchodzą : •	Daniel Sapiński - Radny Rady Miejskiej – Przewodniczący •	Marta Rutkowska – Urząd Miasta Kętrzyn •	Szymon Januszanis – Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kętrzynie. Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 89 752 05 66 oraz 89 752 05 28.