Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Miasta Kętrzyn

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Miasta Kętrzyn

Miasto Kętrzyn zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kętrzyn.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Kętrzyn. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kętrzyn zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.miastoketrzyn.pl/80/Tablica_ogloszen/ oraz pod adresem https://www.archiwum.miastoketrzyn.pl/dla-mieszkancow/gminny-program-rewitalizacji-miasta-ketrzyn/

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 18 września do 20 października 2023 r.

Szczegóły dotyczące  konsultacji  znajdują się w  Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Kętrzyn dnia 08.09.2023r. zamieszczonego pod linkiem: https://bip.miastoketrzyn.pl/80/Tablica_ogloszen/

Załączniki:

Mapa obszaru rewitalizacji w Kętrzynie

  1. Zarządzenie nr 238
  2. Projekt uchwała OZ OR
  3. Obwieszczenie
  4. Diagnoza delimitacja Kętrzyn 28.08
  5. ANKIETA
  6. FORLUMARZ UWAG

Biuletyn Informacji Publicznej