Zaznacz stronę

Przyznane złote karty stypendysty

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXI/224/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020r. w  sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego oraz nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zostały przyznane Złote Karty Stypendysty dla niżej wymienionych stypendystów.

Załącznik:

Złote Karty Stypendystów

złota karta