Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Kętrzyn przyznał Stypendia Artystyczne

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  Nr XXXI/224/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 17 grudnia 2020 r. poz. 5212) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego oraz nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zostały przyznane stypendia artystyczne. Lista stypendystów znajduje się w załączniku.

Załączniki:

Przyznane stypendia artystyczne